Cieľom je poskytnúť zákazníkom komplexné služby týkajúce sa nehnuteľností, počnúc geodetickými prácami (geometrický plán, polohopis, výškopis, vytyčovanie). Všetko toto pod jednou strechou, od jedného spoľahlivého partnera.

Ing. Marián Kalafut