Ceny

Cena našich služieb je závislá od rozsahu prác, náročnosti terénnych prác a ďalších faktorov. Po poskytnutí základných informácií Vám spracujeme cenovú ponuku.

Žiadosť o cenovú ponuku Vás k ničomu nezaväzuje. Zavolajte nám, alebo nám pošlite e-mailom tieto základné informácie pre spracovanie cenovej ponuky:

V prípade vyhotovovania geometrického plánu sú v cenovej ponuke zahrnuté aj poplatky spojené s úradným overením na katastrálnom odbore príslušného okresného úradu (bývalé správy katastra) v kolkových známkach vo výške 27 EUR.